СИВОТО е новото ЗЕЛЕНО !

Сивият отенък, който имат торбичките направени от рециклиран материал се харесва от все повече хора, защото те оставят най-малък отпечатък върху природата.

Живеем във време, когато ресурсите скрити в недрата на нашата планета намаляват застрашително. Не рядко сме свидетели на конфликти, свързани с преразпределянето на подземните богатства.

Рециклирането отдавна се сочи като най-добрият начин да намалим използването на невъзобновими суровини. Досегашните опити да се рециклират торбичките получени от системите за разделно събиране на отпадъци не дават добър резултат, както по света, така и у нас. Проблемите са следните:

  • Торбичките се произвеждат от различни материали, които са несъвместими при рециклиране;
  • Отпадъците от торбички, получени чрез системите за разделно събиране, доста често са мръсни и влажни;
  • Не малка част от торбичките излезли от употреба въобще не стигат до системите за разделно събиране.

Програмата "Рециклирай за Бонус" е уникална, защото превръща торбичките от замърсител на природата в източник на суровини. Тя мотивира потребителите да не изхвърлят употребяваните торбички заедно с общите отпадъци, а суровината, получена чрез рециклиране на върнатите торбички, е с отлично качество.

 © 2007-2011 Extrapack OOD